شهریور ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

و سرانجام رستگاری گرونهارت در GLORY 44...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، مسابقات GLORY 44 بامداد امروز در شیکاگو برگزار شد.در مهمترین مبارزه این مسابقات سدریک دومبه قهرمان دسته ولترویت گلوری به مصاف مورثل گرونهارت ...