مرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

حاشیه نویسی از فیلم مبارزه نوجوان ایرانی...

در آن سال ها جوی در ایران راه افتاده که اکثرا یو اف سی را (به جای ام ام ای) ورزش داخل قفس می دانستند و به طور مثال میگفتند: ...

سلطان احساس از خوانندگی تا رزمی و بدنسازی...