تیر ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

تصمیمات جدید درهیات اجرایی/تکواندو حرفه ای با جوای...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، آخرین جلسه هیات اجرایی فدراسیون جهانی با ترکیب فعلی و به ریاست دکتر «چو» برگزار شد. در این جلسه  کلیه اعضا با اضافه ...

لوگو و نام اختصاری فدراسیون جهانی تکواندو تغییر کر...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، مجمع عمومی فدراسیون جهانی تکواندو امروز جمعه دوم تیرماه با حضور نمایندگان ۱۸۷ کشور عضو و به ریاست دکتر« چانگ وون چو» در هتل ...