تیر ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

تکواندوکاران ایران رقبای خود را شناختند...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، این دوره از مسابقات  با حضور ۹۶۶ تکواندوکار از ۱۸۷ کشور شنبه سوم تیرماه با برگزاری مبارزات دو وزن ۵۴- کیلوگرم مردان و ۴۶- ...