خرداد ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

جدال بر سر کمربند جا مانده کانر در UFC 212...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، تیتر اصلی رویداد UFC 212 نبرد بین ژوزه آلدو ملقب قهرمان دو دوره دسته پروزن و مکس هالووی امریکایی قهرمان موقت این دسته ...