فروردین ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

پیروزی مهم موساسی و تکرار تاریخ توسط کورمایر در UF...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در مهمترین مبارزه شب دانیل کورمایر مدافع عنوان قهرمانی دسته نیمه سنگین وزن به مصاف آنتونی "رامبل" جانسون رفت.جانسون پر بود از عطش ...