فروردین ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

رضا مددی به دنبال خداحافظی...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، در ماه های اخیر خبر بازنشستگی چند فایتر یو اف سی منتشر شد و به دنبال این تصمیمات گویا رضا مددی نیز در ...

موساسی به دنبال صعود،جانسون در اندیشه انتقام...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، رویداد UFC 210 بامداد یکشنبه ۲۰ فروردین به وقت کشورمان (شنبه شب ۸ آوریل ۲۰۱۷ به وقت محلی) و در سالن "Key Bank ...