فروردین ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

معرفی اردونشینان تیم ملی بوکس...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، چندروز گذشته اسامی بوکسورهای تیم ملی برای شرکت در دور جدید اردوها اعلام شد که فدراسیون بوکس این خبر را تکذیب کرد و لیست ...