فروردین ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

موساسی: با پیروزی بر وایدمن شایسته نبرد برای کمربن...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور , "شکارچی رویا" مدتهاست که از آمادگی خود برای رویارویی با هر حریفی می گوید. او در مبارزات اخیر خود چهار پیروزی پیاپی به ...