فروردین ۱۳۹۶ - پایگاه خبر رزم آور

ترکیب تیم کاراته بانوان برای اعزام به باکو معرفی ش...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، این رقابتها امروز شنبه پنجم فروردین ماه با حضور نفرات ۱۳ کاراته کای حاضر در اردو، با قضاوت داوران رسمی و نظارت افسانه ...