اسفند ۱۳۹۵ - پایگاه خبر رزم آور

خیز دوباره شاهزاده در سرزمین آفتاب...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، کرباسی پس از شکست در برابر مورات آیگون ترکیه ای در دور قبلی از این رقابت ها،منتظر فرصتی دوباره برای اثبات توانایی هایش ...