آذر ۱۳۹۵ - پایگاه خبر رزم آور

نخستین رویداد GLORY در سال ۲۰۱۷...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، نخستین رویداد گلوری در سال ۲۰۱۷ مسابقات GLORY 37 لُس آنجلس خواهد بود.جایی که تورنمنت مدعیان دسته ولترویت در کنار دو مبارزه عنوان ...