آذر ۱۳۹۵ - پایگاه خبر رزم آور

آلدو: تقصیر من نیست که کانر بزدل است!...

به گزارش پایگاه خبری رزم آور ، پس از اطلاعیه UFC مبنی بر واگذار شدن کمربند قهرمانی دسته پَر وزن توسط مک گرگور حال صورت زخمی دنیای قفس در مصاحبه ...