www.khabarrazmavar.ir

شناسه خبر : 12569 ۱۷:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

هوک راست جادویی که ضامن قهرمانی شد!

قسمت ۷۱ – فصل چهارم مجله تصویری رزم آور ؛ روایت رزم آور از رویداد GLORY 55 نیویورک – با گزارش و تحلیل فارسی

آخرین اخبار

رکوردشکنی کودک قاتل در سرزمین اژدها
رکوردشکنی کودک قاتل در سرزمین اژدها
قسمت ۷۴ - فصل چهارم مجله تصویری رزم آور ؛ سیتیچای سیتسونگپینونگ با غلبه بر مارات گریگوریان ارمنی برای پنجمین بار از عنوان قهرمانی خود در GLORY دفاع کرد.